Biolight

 

                                                                        

Vad är Biolight?

Biolight är en effektiv, smärtfri och säker metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus med speciella våglängder. Biolight bygger på elektromagnetisk strålning som påverkar på cellnivå. ALLA skador sker först på cellnivå därefter på vävnads och organ nivå.

Oberoende forskning har visat att ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång kroppens egen läkningsprocess. Beroende på ljusets Hz kan vasodilation uppnås. Vasodilation innebär en vidgning av blodkärlen som ger ökad genomblödning och trycksänkning i vävnaden, vilket ger smärtlindring och är nödvändigt för läkningsprocessen. Biolight stimulerar även immunförsvaret och de vita blodkropparna samt nybildandet av celler.

Vad händer i kroppen vid behandling med Biolight?

Läkning av en skada innebär arbete för kroppen på liknande sätt som när ett fysiskt muskelarbete utförs. I kroppen utförs allt arbete genom förbränning i cellerna. I alla däggdjur som lever på jorden krävs tillgång på både energi och syre för att den nödvändiga förbränningen ska kunna ske. Utan tillgång på energi och/eller syre kan därmed ingen läkning och inget muskelarbete ske.

Forskningen har visat att Biolights ljus som enbart består av elektromagnetisk energi absorberas och omvandlas till kemisk engeri i våra celler. Forskningen har också visat att detta leder till en ökad produktion av Elastin, Kollagen och Fibroblastceller, samtliga är viktiga för uppbyggnaden av ny vävnad. Elastin är en viktig byggsten, inte minst i kroppens blodkärl. Genom den ökade Elastinproduktionen ökar kroppens förmåga till snabb läkning/återhämtning ytterligare genom att de belysta blodkärlen ökar i diameter och blir dessutom mer elastiska och även återbildandet av skadade kärl ökar.

Detta inneär även att syre, näringsämen, koldioxid och andra nedbrytningsprodukter tar sig snabbare genom kärlväggen till/från den omgivande vävnaden. Transporten av samma ämnen mellan det skadade området och relevanta organ underlättas.

Andra användningsområden för ljusbehandling som de flesta känner till är Gammastrålning vid behandling av cancer, Laser vid behandling av diverse skador samt UV-ljus vid behandling av Psoriasis.


Det här kan Biolight åstadkomma:

 • Sårläkning
 • Smärtdämpning
 • Dräninering av ödem
 • Dämpning av inflammationer
 • Förberedelse inför fysisk ansträning
 • Snabbare återhämtning efter ansträngning
 • Läkning av akuta skador och svårläkta tillstånd
 • Förkortad läknings- och rehabiliteringstid

Fördelar med Biolight:

 • Inga biverkningar
 • Smärtfri
 • Ej beroendeframkallande
 • Kliniskt bevisad effekt
 • Icke-invasiv

Vad skiljer Biolight från andra metoder?

Biolight är idag den enda ljusterapi metod som har godkänd forskning på häst (år 2012). Det känns även väldigt tryggt att det finns så mycket forskning om Biolights effekter. Flera sjukhus och veterinärkliniker i Sverige arbetar med Biolight, och det är inget som kommer innanför tröklarna på ett sjukhus utan godkänd forskning.

Skillanden på Laser och Biolight är att Biolight ett inkoherent ljus vilket betyder att ljuset har en spridningsgrad (på 30 grader), Laser är ett koherent ljus dvs en enkel ljusstråle. Jag valde att arbeta med Biolight eftersom det är en enkel metod att jobba med. Eftersom Laser är ett koherent ljus så måste man veta exakt vart skadan sitter och man måste vara riktigt skicklig på hur hästen ser ut innanför huden. Riktar man strålen lite fel och missar skadan får man ingen effekt, dessutom kan man skada hästen om man gör fel. Någon sådan risk finns inte med Biolight, det finns inga biverkningar och det värsta som kan hända är att det inte händer något alls. Laser är mycket effektivt (speciellt på senskador) men om ni ska ta ut någon som behandlar er häst med Laser så läs på noga vad personen kan och har för utbildning för man kan göra stor skada med laser om man inte vet vad man pysslar med! Något som gör Biolight så effektivt är att det har pulserande ljus, så detta har även en del Laser-utrustnings tillverkare börjat med! Kul!

Inget utesluter det andra! I vissa fall är Laser, Elektroterapi mfl bättre lämpat än Biolight och vise versa.

Biolight är en effektivt metod tackvare är att den belyser med 110 ljusstrålar från en roterande diodplatta, den förser ett tämligen stort område med elektromagnetisk energi. Jämför detta med ljuset från en enkel stråle. Biolight har även sammansatta behandlingsprogram och det är betydligt effektivare än en enstaka våglängd. Varje specifik skada kräver sin egen kombination av behandlingsprogram. Biolights program heter Energy, Acute, Follow up, Acupuncture, Drainage 1 och 2, Preparation samt Wound.

 

Välkommen till min nya hemsida.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)