Skelett

        

                                                                                                             

Skelettets olika typer av ben:

Rörben - Ex skenben, lårben, underarmsben

 Korta ben - Kronben, karpalbenen i carpus o tarsalben i hasen                                  

Platta ben - Revben, skallen, bogblad o bröstben.

Sesamben - Är invuxna i senor o ligament o förstärker dessa. ex strålbenet i djupaböjsenan.

Oregelbundna ben -  Ryggraden

 

Skelettet består av ca 207 ben.

Funktion: Stödja, åstadkomma rörelse, skydda inre organ bilda o lagra blodkroppar i benmärg och lagra mineraler, särskilt kalcium o fosfor.

En skelettmuskel avslutas av en sena och den fäster på en skelettdel. När musklerna drar ihop sig sätts de skelettben som musklerna är fästade vid i rörelse. En muskel arbetar aldrig ensam utan alltid i samarbete med andra muskler. När de böjande musklerna drar ihop sig måste de sträckande musklerna tänjas ut i samma grad för att rörelsen ska utföras.
Fascian är “seldonet” till hästens rörliga system. Fascia är olika tjocka bindvävshinnor som omger varje muskel i hästens kropp. Varje kroppsdel har också sin fascia och alla är förbundna med varandra. Musklerna drar och skelettet följer med, men om fascia, senor och ligament inte fanns skulle kraften inte fortplantas. Om fascian blir klämd av t ex en illasittande sadel förlorar den sin form. Muskelvävnaden är elastisk men fascians vävnad är mer plastisk.


Välkommen till min nya hemsida.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)