Muskler

Hästen har ca 700 skelettmuskler.

Det finns tre typer av muskler:

  • Hjärtmuskeln - Ej viljestyrd
  • Glatt muskulatur - Ej viljestyrd, finns i foderspjälkningsapparaten o hjärt-kärl systemet
  • Skelett muskler - Dessa åstadkommer rörelse, bär upp kroppen och stabiliserar leder. Kan styras med viljan.

Där skelettmusklerna fäster mot ben med hjälp av senorna kallas ursprung, Längst bort fr kroppens mitt kallas Fäste.

Muskelfibrer kan vara långsamma eller snabba:

  • Långsamma - Producerar energi långsamt och under lång tid. Kraver syre. Tex fälttävlanshäst.
  • Snabba - Är större än de långsamma. Producerar små mängder energi snabbt och explosivt, men blir trötta fort. Tex hopphäst.

 

 

Halsens 3 viktigaste muskler:

M. brachiocephalicus - Går fr skalle till överarmens början. Sänker huvud o hals o för framben framåt.

M. sternocephalicus - Underhalsmuskeln. Går fr bröstben till käkben. Böjer hals.

M. splenius - Går fr manken till nacken o fr 3-5 hals kotan. Höjer huvud, sträcker hals o för huvud sida till sida.

Välkommen till min nya hemsida.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)