Stretching

Stretching: 

För rörligare och friskare hästar.

 

   Stort TACK till Annica & Hästen Goggles.   

 

                                                                                                                                                       

Sänk sen benet och skjut det bakåt med kroppen. Lägg hästens ben mot ditt inre ben och tryck det lätt bakåt. (Muskulatur som sträcker och lyfter bogen).
  Lyft hästens framben  och stretcha framåt och uppåt. (Armbågs- och bröstmuskulaturen).
   Dra först framåt som på bilden. Byt sen grepp och håll med båda händer runt karleden och lyft försiktigt uppåt-framåt. (Muskulatur som böjer armbågen och bogen).
  Lägg en hand på hasen och dra lätt uppåt-framåt. Håll benet så rakt som möjligt. Dra sen framåt så långt som möjligt och sätt ner hoven. (Sätes- och baklårsmuskler).

  Diagonal stretch

  

 Stå så nära hästen som möjligt. Lägg upp hästens bakben på ditt lår. Tryck försiktigt på hasen samtidigt som du för benet bakåt. (Muskulatur som böjer i knät och höften).

 

         Den vanliga "morots stretchen".

Håll en morot eller annan godsak mellan frambenen och locka hästen att söka sig djupt ner och hålla kvar i cirka 8-10 sekunder, upprepa 2 gånger. Gör likadant åt sidorna. Svårigheten är att få hästen att förstå att den måste stå kvar och bara böja i halsen. Försök efterhand att få hästen att sträcka sig längre och längre bakåt. Troligtvis har hästen lättare för att böja sig åt ena sidan, uppmuntra då hästen att försöka nå lika långt på den stelare sidan.
När hästen efter arbetspasset ”läggs ner”, dvs den får självmant söka sig framåt och neråt, är detta också en form av frivillig stretching där hästen sträcker ut sin rygg och hals.

Välkommen till min nya hemsida.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)